[Twisted-Python] Logout from a perspective broker server

Ramiro Alba Queipo raq at cttc.upc.edu
Tue Mar 23 14:30:36 EDT 2010


Hi all,

I wonder, if I client using pygtk, can logout from the server without
calling reactor.stop(), as you would kill the GUI. I tried to delete the
perspective got from the server but it does not work...

Thanks in advance
Regards

-- 
Ramiro Alba

Centre Tecnològic de Tranferència de Calor
http://www.cttc.upc.edu


Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Colom 11, E-08222, Terrassa, Barcelona, Spain
Tel: (+34) 93 739 86 46


-- 
Aquest missatge ha estat analitzat per MailScanner
a la cerca de virus i d'altres continguts perillosos,
i es considera que està net.
More information about the Twisted-Python mailing list